יום חמישי, 24 בנובמבר 2022

07 גימגום או דיבור עילג?

בעצם... בעצם... בעצם, 
כאילו...כאילו...כאילו,
לצורך העניין... לצורך העניין...
שלוש או ארבע פעמים במשפט,
או בכל משפט שני,
הַאִם גִּמְגּוּם מֻסְוֶה אוֹ עִבְרִית עִלֶּגֶת? זוֹ הַשְּׁאֵלָה.